BIOLOGIJA CELIJE PDF

Citologija – proucava celije. Biohemija- nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. Get this from a library! Od molekula do ćelije 1: biologija za prvi razred opšte gimnazije. [Marina Dermastia; Tom Turk; Blaženka Petričević; Dora Ilić; Marija. English: Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small.

Author: Mirisar Fegar
Country: Andorra
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 18 May 2011
Pages: 295
PDF File Size: 1.24 Mb
ePub File Size: 12.70 Mb
ISBN: 465-7-22752-687-5
Downloads: 75438
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygoshura

U ovu skupinu organizama pripadaju bakterije i Archaea.

U citoplazmi prokariotskih stanica nalazi se jedna slobodna, prstenasta iznimno linearnazatvorena DNK koja se zove nukleoid. Transkripcija i translacija se u biosintezi proteina odvijaju u citoplazmi.

Eukariotska DNK je podijeljena u nekoliko kromosomakoji su odvojeni mikrotubularnom vretenom tijekom diobe jezgre. Citoskelet se sastoji od najmanje tri tipa struktura, a to su mikrotubulimikrofilamenti i intermedijarni filamenti. U mitohondrijima se nalazi mitohondrijska DNK. Kloroplasti sudjeluju u fotosintezi odnosno koriste biologijx energiju za pretvorbu ugljik-dioksida i vode u ugljikohidrate i kisik.

  INDUSTRIEBAURICHTLINIE BAYERN PDF

Ribosom je organel koji se nalazi u osnovnoj tvari stanice. Endoplazmatski retikulum proizvodi i transportira tvari.

Dijeli se na hrapavi i glatki endoplazmatski retikulum. Golgijev aparat pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide te proizvodi polisaharide.

Lizosomi se proizvode u Golgijevom tijelu. Izuzeci od ovog pravila su, na primjer, neki predstavnici algi i gljiva. Ova bezjedarnost je sekundarna pojava.

Obojena masa jedra se, zbog afiniteta prema boji, naziva hromatin. Razlikuju se dva tipa hromosomskih garnitura: Po tom kriteriju, hromosomi mogu hiti jednokraki s terminalnom centromerom i dvokraki s centromerom u ostalim regionima. Glavne hemijske komponente hromosoma su nukleinske kiseline i proteini. Biologia bakterije prijanjaju na stanice makroorganizama te se koloniziraju.

Endomembranski sistem – Wikipedia

Prokariotske stanice se dijele jednostavnom diobom, dok se eukariotske dijele mitozom ili mejozom. Dioba kojom se stvaraju spolne stanice naziva se mejoza. Hidrofobni koloidi su nestalni i lahko koaguliraju, a koagulacija im je nepovratna. Protoplazma spada u hidrofilne koloide. To se odvija pasivnom difuzijom i aktivnim bjologija.

Stvaranjem novih slojeva nastaje tzv. Cjelina svih hemijskih procesa, odnosno, ukupan promet materije i za materiju vezane energije naziva se metabolizam. Molecular biology of the cell. Iz Cdlije, slobodne enciklopedije. Molecular Biology of the Cell 4th izd. Molecular Cell Biology 5th izd. Dobavljeno iz ” https: Imenski prostori Stranica Razgovor. Drugi projekti Wikimedia Commons. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Nukleoplazmahromosom i jedarca obavijeni opnom.

  KAISERWALZER NOTEN PDF

Bogato hromatinomproteinima i RNK.

Endomembranski sistem

Cepije — povezan sa ribosomima: Sinteza lipida i ugljikohidrata. Nakupine membranoznih kesica I granula. Mikrotubulii aktinski filament. Organizacija mikrotubula ; formiranje bazalnih tijela.